Hur går det till när man beställer perenner på nätet?

 1. Klicka in på “Köp växter” och klicka dig fram till dina favoriter. Välj leveransvecka och antal och de hamnar i Varukorgen.
 2. Klicka på “Varukorgen” och lägg till växter tills du är nöjd med dina val.
 3. Klicka på “Kassa” där du kan betala dina plantor.
 4. Vi tar emot din beställning. Krukorna tas av från plantorna och packas varsamt i papper samma dag som paketet ska skickas. Vi packar i en sval miljö.
 5. Vänta på din leverans till den vecka du angivit. Om du fyllt i vecka 33 så kommer ditt paket vecka 33 om inget oförutsett har inträffat.
 6. Du kan alltid kontakta oss via kontaktformuläret under “Kontakt”
 7. När du tagit emot din leverans, kontrollera så att allt finns med och att allt ser bra ut. Ibland måste vi klippa ner höga växter, vilket är helt naturligt i perennernas värld. Plantor av samma sort kan också se lite olika ut beroende på vilken odling de kommer ifrån. Om plantorna känns torra beror det på att vi inte kan skicka dem i blött tillstånd. De klarar sig fint ändå.
 8. Tänk på att perenner blir som finast när de fått stå ett par år. De flesta plantor ser inte mycket ut direkt efter plantering!

Skicka gärna en förfrågan innan du lägger din beställning för att få veta mer säkert om plantan finns i lager. Vänligen observera att vi måste ta ut en expeditionsavgift på 80kr vid beställningar under 200kr.

Vi reserverar oss för att sorter tar slut eller inte finns färdiga förrän om flera veckor. Förfrågan kan du göra via Kontaktformuläret eller genom att mejla till hej@perennfolket.se

När du lägger din beställning står plantorna fortfarande ute på plantskolan. Då ska ordern hämtas, vattnas och varsamt packas. Därför kan det ta veckor innan du får ditt paket beroende på när du gjorde beställningen och vilken leveransvecka du valt.

Vi skickar alltid ditt paket i början av veckan för att du ska kunna hämta ut ditt paket en vardag. Därför kan det ta lite extra tid innan du har paketet om du till exempel gör din beställning på en tisdags- eller onsdagseftermiddag.

Vi packar paketet omsorgsfullt. Ibland behöver vi klippa ner plantan men perenner tål kraftig beskärning.

Anpassa ditt köp till växtsäsongen

Perenner trivs inte inomhus, så när du gör din beställning, ange vilken vecka du önskar få ditt paket så du inte står med perennplantor för tidigt.

Vi skickar växter under hela säsongen april – oktober!

Med reservation för om våren är sen och så vidare. Våren är den mest intensiva perioden för allt och alla. Man får ny inspiration och lust med ljuset som kommer farandes i februari. Våren är en bra planeringstid för perenner men hösten har sina fördelar!

Hantering av dina nyinköpta perenner och några viktiga odlingsråd

Hämta ut ditt paket från perennfolket.se så snart som du har möjlighet. Växterna mår inte bra av att ligga på posten länge eftersom växtdelarna kan ta skada av den miljö som blir när de ligger inpackade för många dagar.

Packa försiktigt upp ditt paket och kontrollera växterna så att allt ser bra ut. Det är helt naturligt om något blad eller knopp har skadats, det är bara att klippa bort. Sätt dem i lite vatten i maximalt någon timme. Om du tycker att plantan är liten beror det på säsong och tillgänglighet på plantskolan. En liten planta bär på mycket växtkraft och spar dessutom på utrymme och miljö.

I de flesta fall under växtsäsongen kan man plantera ut plantorna direkt på sin växtplats eftersom rotsystemet är välutvecklat och plantorna kommer direkt ifrån en utomhusmiljö.

Om du har fått hem plantorna för tidigt för att kunna plantera ut dem (till exempel en frostknäpp eller frostnätter) kan du sätta ut plantorna i krukor med planteringsjord och placera under tak, gärna utomhus vilket de är vana vid. Vattna mycket sparsamt eftersom kalla och blöta rötter lätt ruttnar. Detta gäller också om du tycker att rotsystemet verkar för klent och vill ge plantan en chans att få ett större rotsystem innan du sätter ut dem.

Använd i så fall gärna en planteringsjord till krukorna som innehåller lecakulor så att jorden hålls luftig. Vattna nästan inget alls så länge det är kallt ute. Vattnar du är det risk att hela roten ruttnar. Ställ ut krukorna i ett ljust – halvskuggigt läge om det är frostfritt på nätterna, gärna under tak eller intill en husvägg i lä. Nu ska plantan vänja sig vid sin nya miljö och då är det bästa sättet att vänja den långsamt. Alltså inget solgass och inte blött. Om det blir för blött ruttnar plantan ganska snabbt. Titta till och vattna bara sparsamt. Låt plantorna rota sig i sin kruka och få ett större rotsystem. Det kan du kontrollera genom att försiktigt vända upp och ner på krukan, ta ut jordklumpen och kolla och det börjar bildas nya rötter, det kan ta upp till ett par veckor. Sedan kan du plantera ut plantorna.

Om det är tidigare på säsongen kan du förvara plantorna med svagt fuktade rötter i ett kylskåp eller svalt rum med cirka 1 till 5 plusgrader, men inte under allt för lång tid. Sätt dem hellre i krukor enligt ovan. Perenner trivs inte att stå inomhus så ju fortare de kommer utomhus desto bättre. Sätt ihop krukorna på en skyddad plats till exempel vid en husvägg och använd fiberduk om det är risk för nattfrost.

En del plantor blommar redan första året medan en del behöver längre tid på sig för att börja blomma.

Om något ser konstigt eller oroande ut, kryp eller fläck, ta en bild och skicka till oss så lovar vi ta hand om det på bästa sätt.

Ha inte för bråttom! När är bästa tiden för plantering av perenner?

Perenner klarar sig inte inomhus för länge. Se nedan vilka planteringsråd som gäller för perenner. Det går bra att plantera perenner året runt men med några olika för och nackdelar:

Året-runt-plantering

Med året – runt – plantering menar vi att vissa klimat tillåter att man planterar även i både november och januari. Det är inte vår högsta rekommendation eftersom det inte sker någon direkt tillväxt under denna tid på året men är vädret milt och man inte har någon tjäle går det bra att ”planteringsförvara” plantorna nergrävda i rabatten. Perennernas rötter har ju dessa övervintrande egenskaper att kunna tåla en hel del köldgrader och hårt klimat men när man gäller perenner är det alltid blötan man ska se upp med. Om du ska övervintringsplantera dina plantor är det därför av största vikt att välja en väldränerad plats.

Vårplantering PLUS

Växten har hela säsongen på sig att rota sig och kanske till och med blomma.

Vissa sorters perenner klarar enbart vårplantering, till exempel Höstanemonen (Anemone ssp.).

Vårplantering MINUS

Du måste komma ihåg att vattna under torra perioder, till exempel under semestern.

Sommarplantering

Om du verkligen har koll på plantorna och vattningen går det bra att plantera även på sommaren. Det bästa sommardagen att plantera är en regnig dag.

Höstplantering PLUS

Marken är naturligt fuktig och det gör att många perenner lättare etablerar sig och risken för torka är ganska liten.

Plantan lägger inte kraft på att sätta blomknoppar utan får stället igång ett bättre rotsystem.

Du vinner tid på våren. Plantan är etablerad sedan hösten och sätter igång direkt med att bilda blomknoppar och breda ut sig.

Höstplantering MINUS

Välj bort de sorters perenner som inte klarar vinterfukt, de kan ha svårt att klara etablering på hösten.

Undvik att höstplantera sorter som är på gränsen till din odlingszon, de som knappt är härdiga, vårplantering rekommenderas då.

Perenner norrut

Perenner är härdigare än man tror. I zon 8 går det att odla hundratals olika perenner. Att växterna i norr får fler soltimmar än söderut gör att de får både bättre färger och sträcker på sig ännu lite mer. Dessutom blir blomningstiden längre eftersom temperaturen är lägre. De perenner som kan bete sig som ogräs i söder kan bete sig mycket mer beskedligt i norr eftersom klimatet är kärvare. Några av de vackraste och härdiga i hela landet: Trollius chinensis, Trollius europaeus, Stachys macrantha, Sanguisorba obtusa, Rhodiola kililowii, Astrantia major, Aconogonon divaricatum, Aconogonon ssp., Ligularia veitchiana, Cimicifuga simplex. Höstblommande perenner kan ibland upplevas som ett problem eftersom de inte hinner sätta knopp och blomma innan frosten kommer. Då kan det vara fint att nöja sig med bladverket som hos till exempel höstsilveraxet! Det gäller att tänka positivt!

En möjlighet att förlänga säsongen något är att göra upphöjda bäddar. Det kan vara en framgångsrik metod i kallt klimat eftersom vattnet rinner bort och på våren torkar bädden upp snabbt och blir varmare än om du skulle odla direkt i exempelvis en lerjord. Och testa går ju! Ett annat sätt är att skapa mikroklimat i trädgården är genom att få till lä med hjälp av häckar och träd som förutom att stoppa kalla vindar utgör ett skydd för känsligare växter.

Nära våra kuster är klimatet lite snällare beroende på att vatten magasinerar värme bättre än luft. Även sten magasinerar värme.

Stycket Perenner norrut Källa: ’Trädgård i kallt klimat’ av Maria Sundström

Vad är perenner?

En perenn är en flerårig växt som övervintrar i jorden med hjälp av sina rotknölar eller rotliknande rizom och som är ”konstruerade” för att tåla frost och kyla. Den förökar sig själv vegetativt genom att bilda nya knölar eller rizom eller genom att skicka ut utlöpare som rotar sig i jorden. Ofta sprider den sig även med frön.

Perenner kan vara marktäckande, vävarväxter eller solitärer, gräs, kryddväxter och ormbunkar. De kan tåla extrem torka eller vara beroende av markfukt. Så spännande!

Hur ska jag sköta perennerna?

Se till att planteringsytan är fri från ogräs och jordförbättra före plantering, läs gärna jordavsnittet här på hemsidan.

Om du har rotogräs behöver du se till att få bort dessa först annars är det lätt att ogräset tar över planteringen och du får börja om från början. Du kanske behöver täcka bort flerårigt ogräs i ett par år eller täcka och göra en upphöjd bädd istället. Ettårigt ogräs är inte lika svårt att få bukt med utan rensas bort efter hand under säsongen. Visst kan det verka jobbigt att rensa ogräs i början men det ger verkligen ett underbart resultat när perennerna väl har vuxit samman och ingen bar jord är synlig!

Plantera dina perenner ganska tätt så att de sluter sig samman och ogräs får på så sätt svårare att etablera sig. På två – tre år har de små plantorna vuxit ihop och blivit stora och du kanske behöver dela och gallra. Vissa perenner behöver delas och planteras om för att inte bli stående och självdö och vissa passar bättre till ”snitt” än andra.

Under säsongen klarar sig perenner själva i planteringen om de har fått en bra etablering med viss stödbevattning. Om det inte är extremt torrt i långa perioder, då kan viss bevattning behövas. Idag vet vi inte vart vårt klimat är på väg men vid ”normala” sommarförhållanden söker sig rötterna nedåt och klarar sig så länge man följer allmänna odlingsanvisningar och att man har ”rätt perenn på rätt plats”. När du vattnar, ge hellre en riktig rotblöta än att ge lite vatten då och då.

Rensa inte bort för mycket nerklippta växtdelar i rabatten under vår och höst utan låt en del ligga kvar och bli ny mylla. Det gynnar även mikrolivet i jorden.

Klipp ner perennerna när du känner för det men helst på våren. Prydnadsgräs klipper du ner tidigt på våren och visst är det vackert med kvarstående perenner och gräs som får snö och frost på sig och ger mängder med frön till småfåglar!

Det är både trevligt och bra att mixa perenner med till exempel buskar och rosor i en större rabatt. På så sätt får du en ”mixed border”, som är vacker hela säsongen och där blomningar och bladverk avlöser varandra. Buskarna hjälper också till att skapa mikroklimat för perennerna. Under hösten kan du dessutom förlänga säsongen och plantera in olika lökväxter som krokus, snödroppar, allium, tulpaner och narcisser eller mer senblommande lökar som exempelvis krolliljor och tidlösa.

Optimera och planera ditt paket

Så får du mest för pengarna – bättre för miljön!
Så utnyttjar du din fraktkostnad allra bäst

Max 2kg vikt 99kr Max antal plantor 5st
Max 3kg vikt 122kr Max antal plantor 8st
Max 5kg vikt 149kr Max antal plantor 14st
Max 10kg vikt 199kr Max antal plantor 28st
Max 15kg vikt 240kr Max antal plantor 42st

Obs! Antalet är baserat på småplantor 11x11cm á 350g. Vi skickar även större försändelser på halvpall eller pall. Kontakta oss hej@perennfolket.se

Vänligen observera att vi måste ta ut en expeditionsavgift på 80kr vid beställningar under 200kr.

Vi hoppas få fortsätta att hjälpa dig!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Vi vill att du ska lyckas med dina perenner och kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig.


Shopping cart0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Rating
 • Price
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Jämför