Liten jordskola för din jord

Lär känna din jord. Ta en spade och gräv en grop, ett hål i marken för att se hur den ser ut. Vilken färg har den, vilka partiklar består den av, vilka är ingredienserna? Är det lerigt, grusigt, sandigt, torrt, fuktigt? Är den ljus eller mörk?

Ta en titt runtomkring, vad växer naturligt precis utanför din stad, by, samhälle? Tall, björk och smalbladiga gräs eller kanske nässlor och frodiga bredbladiga gräs och olika lövträd?

Titta på ogräsen, de brukar vara en indikator på vilket pH och näringsinnehåll jorden har. Vatten, luft och näring är utgångspunkt för en jord som de flesta växter kan trivas i.

Titta på vad grannarna har som trivs i deras trädgårdar, det kan vara en bra vägledning. Läs på om växterna.

Om du inte själv vill eller kan göra en bedömning kan man skicka in jordprover på sin jord och få den analyserad. När du har resultatet av analysen vet du lättare vilka växter som är direkt anpassade för just din trädgårdsjord och du kan dra slutsatser på vilket sätt du behöver jordförbättra den.

Lycka till!

Olika typer av jord

Vilken jordtyp har du i din trädgård? Här kan du läsa om just din jordtyp och lära känna den bättre.

Din jord passar för många olika sorters perenner! Om du vill odla sorter som behöver en väldränerad jord för att trivas, tänk på att du får jobba extra med jorden för att göra den mer väldränerad.

Den största fördelen med en lerjord är att den har förmågan att hålla mycket fukt och näring kvar i jorden. Nackdelen kan vara att det är en kall jord som kanske inte så lätt släpper ifrån sig kvarstående fukt vilket många perenner ogillar.

Om du ändå vill ha perenner som behöver mycket väldränerat för att klara sig, välj platsen omsorgsfullt och satsa på att arbeta med din jord för att göra den mer väldränerad.

Det gör du genom att tillföra gott om jord som innehåller mycket organiskt material såsom kompostjord, till exempel lövkompost eller dylikt. Du behöver ha tålamod och upprepa givan helst varje år om du vill förändra jordens struktur. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt. Materialet gör att mikrolivet i jorden ökar, daggmaskarna får massor att göra och du bör kunna se stor skillnad på strukturen i jorden på två, tre år.

Lycka till!

Din jord passar för många olika sorters perenner!

Om du vill odla sorter som behöver kalkjord för att trivas behöver du kompostjord och annat organiskt material som höjer pH-värdet i jorden. Man kan även kalka försiktigt under vintern så att kalken sakta får smälta ner. Perenner som behöver mycket väldränerat för att klara sig – där behöver du välja platsen omsorgsfullt.

Jordförbättring: Du kan göra din jord mer porös och genomsläpplig genom att jordförbättra med kompostjord, vanlig trädgårdskompost eller lövkompost. Upprepa givan med något års mellanrum för att få en fin jordstruktur till dina perenner. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt. Materialet gör att fukten i marken inte avdunstar lika snabbt och det gör också att mikrolivet i jorden ökar.

Lycka till med din jord!

Din jord passar för många olika sorters perenner!

Om du vill odla sorter som skyr kalk och som gillar surt pH för att trivas kan du jobba lite med jorden just där. För att göra jorden mer sur kan du tillföra till exempel granbarr och ogödslad torv. Likaså perenner som behöver mycket väldränerat för att klara sig kan fungera men välj platsen omsorgsfullt.

Jordförbättring: Du kan göra din jord mer porös och genomsläpplig genom att jordförbättra med kompostjord, vanlig trädgårdskompost eller lövkompost. Upprepa givan med något års mellanrum för att få en fin jordstruktur till dina perenner. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt. Materialet gör att fukten i marken inte avdunstar lika snabbt och det gör också att mikrolivet i jorden ökar.

Lycka till med din jord!

Din jord passar för många olika sorters perenner!

Om du vill odla sorter som skyr kalk och som gillar surt pH för att trivas kan du jobba lite med jorden just där. För att göra jorden mer sur kan du tillföra till exempel granbarr och ogödslad torv.

I de torraste lägena, välj perenner som tål läget och de perenner som trivs bäst med en näringsrik, fuktig och humusrik jord, där får du jobba extra med jorden.

Har du fuktiga områden på din väldränerade jord är detta oftast väldigt lyckat för många perenner. Om jorden är mycket ljus och mager behöver du tillföra mer mulljord för att perennerna ska ha någonting att etablera sig i och för att vatten och näringsämnen lättare ska stanna kvar i jorden. En mager och väldränerad jord är en ”lätt”, varm jord och behöver hjälp på traven för att vatten och näringsämnen ska komma perennerna till godo.

Jordförbättring: Du kan göra din jord mer vatten- och näringshållande genom att jordförbättra med torv och kompostjord, vanlig trädgårdskompost eller lövkompost om du har. Du kan också tillföra god, mullrik matjord som jordförbättring. Upprepa givan med något års mellanrum. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt. Materialet gör att fukten i marken inte avdunstar lika snabbt och det gör också att mikrolivet i jorden ökar.

Lycka till med din jord!

Din jord passar utmärkt för många olika sorters perenner!

Om du vill odla sorter som behöver kalkjord för att trivas behöver du kompostjord och annat organiskt material som höjer pH-värdet i jorden. Man kan även kalka försiktigt under vintern så att kalken sakta får smälta ner.

I de torraste lägena, arbeta extra med jorden om du väljer perenner som måste ha näringsrik, fuktig och humusrik jord.

Har du däremot fuktiga områden på en väldränerad jord är detta oftast väldigt lyckat för många perenner. Om jorden är mycket ljus och mager behöver du tillföra mer mull, det vill säga, en mörkare jord för att perennerna ska ha någonting att etablera sig i och för att vatten och näringsämnen lättare ska stanna kvar i jorden. En sandig jord är en ”lätt”, varm jord som snabbt gör sig av med både vatten och näring och det kommer inte perennerna till godo.

Jordförbättring: Du kan göra din jord mer vatten och näringshållande genom att jordförbättra med en låghumifierad, ganska grov torv och kompostjord eller regelbundet tillföra god, mullrik matjord. Upprepa givan med något års mellanrum. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt. Materialet gör att fukten i marken inte avdunstar lika snabbt och det gör också att mikrolivet i jorden ökar.

Lycka till med din jord!

Den största fördelen med en lerjord är att den har förmågan att hålla mycket näring och fukt kvar i jorden. Nackdelen är att det är en kall jord som dessutom efter en markkompaktering (till exempel ett resultat av tunga maskiner på lerjord) blir syrefattig vilket inte många växter klarar av att växa i. Särskilt perenner ogillar detta. Om du ändå vill odla vackra favoritperenner behöver du satsa på att arbeta ordentligt med din jord för att ändra på jordens struktur.

Till att börja med behövs luckring vilket kanske är enklast med en liten grävmaskin som vid torr väderlek vänder på jorden så att det kan komma in syre cirka sjuttio centimeter ner. Man kan också prova att djupborra hål eller på annat sätt perforera jorden. Därefter börjar arbetet med jordförbättringen. Du behöver tillföra mycket organiskt material i rejäla mängder, helst på hösten så att jorden får tid på sig att blanda sig naturligt genom väder och vind. Du kan använda allt organsikt material du kan komma på, såsom välbrunnen gödsel av olika slag, kompostjord, lövkompost, matjord, halm eller dylikt.

Lägg på rejält med jordförbättring: Om rabatten är 10 kvm stor och det luckrade matjordslagret är 30cm är det inte fel att lägga på 2 kbm jordförbättring till att börja med. En kompakterad jord behöver lång tid på sig att reparera sig och innebär ett långsiktigt arbete. Upprepa givan av jordförbättring om du vill förändra jordens struktur. Kom ihåg, en mullrik jord gynnar också jordens mikroliv.

Ett annat sätt att komplettera jordförbättringen med är att yttäcka marken med organiskt material med till exempel gräsklipp eller löv, halm eller dylikt.

Lycka till med din jord och ge inte upp!

Det finns ingen dålig jord

Även läget i trädgården spelar stor roll för hur jorden är uppbyggd och hur mycket vatten och näring den kan hålla kvar. Om det är en solig plats i din trädgård händer följande, jorden torkar både ut snabbare och bryter ner organiskt material snabbare. I ett skuggigt läge behålls både mull och fukt mycket längre. 

Många perenner är känsliga för vinterfukt runt rötterna. Det märks speciellt i jordar som innehåller mycket lera, att vattnet inte riktigt rinner undan och lerans egenskaper att hålla kvar mycket fukt i jorden även gör jorden kall. En genomsläpplig “väldränerad” jord är en torrare och varmare jord. 

Det roliga med perenner är att det finns sorter för i princip alla lägen och alla jordar. Det finns alltså ingen dålig jord utan varje jord och läge i trädgården har sina olika möjligheter! 

Du kan påverka en del genom jordförbättring genom att tillföra mull av olika slag men det är bättre att utgå ifrån jordens förutsättningar och hellre välja perenner därefter än tvärtom.


Shopping cart0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • Rating
  • Price
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Jämför